Manskören Harmoni

Koristkurs


Evenemangsdetaljer


LakarmissionenKoristkurs kommer att hållas den 24 januari under ledning av Ann-Charlotte Carlén, Malmö Musikhögskola samt förbundsdirigenterna. Kursen innehåller pedagogiska inslag i form av sångteknik, uppsjungningsövningar och övningar till ett gemensamt konsertprogram för Skånska Sångarförbundets körer. Målet med kursen är att vi tillsammans med kända artister skall framföra två konserter i Lomma Kyrka den 17 maj kl. 16.00 respektive kl. 18.00. Överskottet går oavkortat till Läkarmissionen.

Agenda för koristkursen:
09.00 – 09.15 Kaffe och fralla
09.15 – 10.00 Sångteknik, uppsjungning
10.30 – 11.30 Stämvisa övningar
11.30 – 12.15 Lunch
12.15 – 13.00 Stämvisa övningar
13.00 – 14.00 Alla stämmor gemensamt, avslutning
Ett extra övningstillfälle är inplanerat den 9:e maj. Mer information om denna kommer senare. Alla noter till koristkursen finns att hämta och skriva ut från förbundets hemsida: www.skanskasangarforbundet.se under rubriken ”Medlemsinfo”.

Comments are closed.