Manskören Harmoni

HARMONIKÖREN ORDINARIE ÅRSMÖTE 2022

Stadgarna: Kallelse till årsmöte skall senast tre veckor före mötet meddelas medlemmarna på hemsidan. Kallelsen kommer även att förkunnas på två på varandra följande körträffar – i år under veckorna 5 och 6. HARMONIKÖREN ORDINARIE ÅRSMÖTE 2022 – DEN 17 FEBRUARI KLOCKAN 19:00 VÄLKOMNA! Med anledning av rådande pandemirestriktioner beslutas platsen senast dagen före. Motioner […]

Harmonikören har haft sitt 117:e årsmöte!

Körens 117:e(!) årsmöte avhölls under kvällen. Till ordförande för det kommande året omvaldes Berit Selander Andersson och till ny förste dirigent valdes Violeta Todorova. Bertil Risinger avtackades efter många års styrelsearbete. Kören ser fram emot det kommande året som bland annat innehåller en jubileumskonsert på Ystad Teater i ett samarrangemang med Skånska Sångarförbundet. Beslut fattades […]

Ny ordförande i Skånska Sångarförbundet!

Den 11 mars hade Skånska Sångarförbundet årsmöte på Ärtholmens Restaurang i Malmö. Vid mötet representerades merparten av de 12 manskörer som bildar förbundet. I samband med mötet avgick Kjell Bengtsson efter 5 år som ordföranden. Stämman valde Harmonikörens ordförande Berit Selander-Andersson till ny ordförande på 2 år. Berit ser med stor glädje det förtroende hon […]

Konsert på Kabinen i Surbrunnen!

Kören genomförde under kvällen en konsert för HRF på deras årsmöte; ett åter-kommande och omtyckt arrangemang. Vi började med Soleado av Seymandi (When a child is born). Därefter följde Love me tender samt tre Negro Spirituals. Alla medverkade sedan efter egen förmåga i allsång till Taubes Flickan i Havanna samt Den glade bagaren i San […]

Historiskt val i Harmonikören

Tisdagens årsmöte gick till historien eftersom kören för första gången, under körens 114 år, valde in en kvinna som ordförande. Berit Selander-Andersson valdes enhälligt till ordförande för det kommande året. Redan sedan tidigare har kören två kvinnliga dirigenter; Madeleine Biderman (1:a dirigent) och Ulla Andersson (2:a dirigent). Körens ekonomi är stabil trots ett minskat […]