Manskören Harmoni

HARMONIKÖREN testar att sjunga tillsammans ute i det fria under säkra förhållanden

Båda körerna, Mans och Damkören testar att under säkra förhållanden komma igång med de veckovisa övningstillfällena, nu i början utomhus! Kändes inspirerande och gav en kick att komma igång och inte minst att träffas!

Comments are closed.