Manskören Harmoni

HARMONIKÖRENS årsmöte 17 februari 2022 på Militärmuseet

Årsmötet 2022 avhölls på Militärmuseet enligt utskickad kallelse.

Efter genomförda förhandlingar framförde ordföranden ett tack till medlemmarna för det

gångna året! Vi blickar nu fram emot ett nytt år i sångens tecken och ser fram emot att träffas 

 och sjunga!

Comments are closed.