Manskören Harmoni
Manskören Harmoni

Körens historia

100 år med Manskören Harmoni i Ystad

På hösten 1896 tyckte kantorn i Stora Herrestad, John Jönsson, att det var på tiden att en manskör bildades. Han lyckades intressera arbetskamraterna vid stadens sockerbruk, övningarna försiggick på rasterna och då till fiol. denna kör framträdde endast en gång. Samma körsångare deltog sedan i körer som hade olika namn, Arbetarkören, Iriskören, Ordenssamfundet T.N.J.  och Frihetsbröderna. Från denna skara och kör kom sedermera de flesta att ingå i Manskören Harmoni.

Midsommarafton 1905 skulle en minnessten över Sandskogens grundare F. Wendt avtäckas. Musikdirektör Sven Körling tog initiativet till att samla stadens sångare för att göra en samlad insats. Framträdandet blev mäktigt och tanken föddes att bilda en gemensam kör. Så skedde också och namnet blev Manskören Harmoni.

I både med och motgångar har sedan dess namnet Harmoni bestått. Sven Körling var dirigent för kören i ett och ett halvt år. Han fick sedan anställning som kantor i Göteborg. Så tog hans fader August Körling vid, han var då 65 år och blev allmänt kallad ”gubben” bland sångarna. Han blev den idealiska dirigenten som delgav andra det han tyckte mest om själv, sång och musik. Åren som följde blev framgångsrika. 1913 blev ett dystert år. Många sångare och solister av rang försvann av olika anledningar från kören, men värst av allt, August Körling med försvagad hälsa drog sig tillbaka. Hans Z Hanzon, som just blivit ordförande, endast 27 år, tog han vid och han tog även dirigentpinnen. Han kom under detta halvsekel att vid flera tillfällen ”rädda” kören med sina insatser.

1921 firas 25-årsjubileet med ståtligt program i S:t Maria kyrka med Anders Rassmusson som dirigent. 1924 är kören utan dirigent och sångarfest i staden på gång, då räddar 1:e basen Harald Mårtensson kören med att repetera in programmet och blir sedan dirigent i de följande 12 åren. Efter sångarfest och fritidsutställning i Ystad 1936 dalade intresset i kören och Harald Mårtensson slutade. svåra år följde och Hans Z Hanzon var räddaren.

Elvir Sassarsson började i kören 1929, då bara 17 år gammal. Duktig på piano så blev han körens stämrepititör, sedermera tog han över dirigentskapet först då han ansåg sig mogen 1944. med omkring 15 aktiva sångare såg det inte ljust ut inför firandet av de 50 åren 1946. Knut Bengtsson som var en eldsjäl och ordförande manade sina arbetskamrater på SJ att gå med i kören. På två år höjdes medlemsantalet med nära 25 medlemmar. Därför började kören skämtsamt kallas ”SJ – kören”.

En pånyttfödd kör firar med pompa och ståt sitt halvsekeljubileum på Ystads Teater den 9 oktober 1946, med fest efter på Sirius. Efter en hejdundrande fest så brukar ibland lite ”baksmälla” följa, att det blir lite neråt. Men så skedde inte, allt var uppåt.

1963 slutar Elvir Sassarsson, efter 19 år som dirigent, och då hade en del av entusiasmen i kören svalnat. De följande fem åren under Sture Bokenstrands ledning räddas framträdandena genom samarbete med andra körer. Då Bokenstrand slutade följde många oroliga år med många olika dirigenter och en del år utan dirigent. Det var först då Janne Boström 1976 åtog sig ledarsysslan som läget blev stabilare. Med dåvarande ordföranden Gunnar ”Strais” Nilsson som ”påfösare” blev det många skojiga och trevliga konserter. Hela Ystads musikliv samlades på Ystads teater med kören som arrangör. Vid firande av 85 år så var Cyndee Peters här och vi fyllde teatern med 2 fullsatta salonger. Janne Boström var mycket intresserad av dikter och diktläsning och körens konserter ”i dikt och ton” blev mycket populära. Mycket ny sakral musik infördes och detta fortsatte med Carl-Erik Andersson de 5 åren (1985-1990) då han var dirigent speciellt då negro – spirituals.

1991 kom Åke Gredler till kören som dirigent. Han arrangerade en hel del och en del av dessa verk framförde kören. 1996 den 6 november firade Harmoni kören 100 år på Ystads Teater med efterföljande fest på Continental. Under hela jubileumsåret så var Glenn Stridh från Sveriges Radio och TV i Malmö och filmade kören vid olika tillfällen. 1998 den 9 januari visades ”Hundra år av Harmoni” i Sveriges television på kanal 2.

2007 – 2012 var Madeleine Biderman körens dirigent. Madeleine är utbildad kyrkomusiker sedan 1983 men först 2004 sadlade hon om från arbetet som jurist till att syssla med musik på heltid.

I februari 2013 kom vår nuvarande dirigent, Violeta Todorova, till kören. Violeta är utbildad musiklärare och kommer från Bulgarien. Hon har sedan starten satt sin prägel på oss i kören och inneburit ett verkligt lyft! Med höjda målsättningar och ett gott öra för körens potentiella utvecklingsmöjligheter vägleder hon oss till nya musikaliska höjder.

För närvarande är de sjungande medlemmarna 22 stycken. Några av medlemmarna har varit med sedan 40-talet men är dock inte aktiva längre.

Kören övar varje tisdag klockan 19.00 på Lancasterskolan i Ystad och nya sångare är alltid välkomna.