Manskören Harmoni
Manskören Harmoni

Om året som gått

2022 i korthet

Antal medlemmar vid årets utgång var 48 varav 41 korister
Styrelsen har under 2022 bemannats av:
 Ordförande Emil Sjörup, omvald.
 Ledamot Anders Julin.
 Ledamot Hans-Åke Nilsson.
 Ledamot May Saethre, mandatperiod ett år kvar.
 Ledamot Stefan Andersson,har lämnat föreningen.
o Suppleant, nyvald Barbro Fhager.
o Suppleant, nyvald Ole Böttern, tillika kontaktperson Ystad kommun.
o Dirigent och musikalisk ledare Violeta Todorova.
o Dirigent, ackompanjatör och musikalisk ledare Kjell Edstrand
o Representant ur Valberedningen – ofta Margareta Josefsson
Aktiviteter under 2022:
Året inleddes med Styrelsemöte torsdagen den 13 januari, terminsstart den 18 respektive den
19 januari. Årsmöte genomfördes torsdagen den 17 februari. Årets första konsert planerades
av Violeta som en vårkonsert av damkören med gästartist Anna Vild lördagen den 23 april.
Ystad kommun beviljade inget bidrag och gästartisten kom med ökade ekonomiska krav varpå
styrelsen avbröt hennes gästspel. Egen konsert på nytt datum den 15 maj – även den inställd.
Del av repertoaren återanvändes i ringen av Ales stenar.
Manskören planerade en tvådelars vårkonsert i anslutning till Valborg. Den 30 april är även den
internationella jazzdagen och därför inriktades repertoaren i del 1 på jazz med gästartisterna
Hannah Svensson och Jan Lundgren. Del 2 utomhus skulle inledas med ett fackeltåg. Under
våren inledde Ryssland sitt angrepp på Ukraina och Valborgskonserten dedicerades för Röda
Korsets insatser i Ukraina.
Inte heller till denna konsert beviljade Ystad kommun något bidrag men Stiftelsen Sparbanken
Syd gav ett bidrag. Saluhallen blev utsåld och i täten för fackeltåget gick FBC tamburmajor och
trumslagare följda av våra två svenska fanor och Ukrainas flagga. Ca 300 deltog i tåget som
avslutades på S:ta Maria kyrkplan för traditionell Valborgskonsert med vårtal av
kommundirektören Randi Graungaard. Insamlade medel resulterade i 15 000 kr i bidrag till
Röda Korset/Ukraina.
Nytt inslag under 2022 blev en gemensam vårkonsert i Restaurang Surbrunnen på
eftermiddagen den 1 maj och även där visades Ukrainas flagga. Till detta arrangemang
beviljade Ystad kommun bidrag! Gemensam inledning ”Dona Nobis” i kanonformat, därefter
växelvis framförande av körerna och avslutning med solosång av Kjell Edstrand och körerna
gemensamt på refrängerna i ”Mitt eget land”
Den 14 maj var det återinvigning av Bollhusparken och manskören framförde sånger ur
vårkonserterna. Inget traditionellt Nationaldagsfirande och för första gången på väldigt, väldigt
många år inget sångframträdande. Besvikna insändare i YA!
Den sedan 2021 uppskjutna jubileumskonserten i ringen av Ales stenar skulle äntligen ges.
Storebæltskoret skulle ersätta musikkåren och Gunlis Ardevall ersatte Ossian Edlund bastuba.
Men Storebæltskoret reducerade sin planerade flerdygnsvistelse till en ToR samma dag och då
meddelades de att vi ansåg det som för stor väderrisk. En gemensam höstkonsert planeras.

Som ett led i förberedelserna genomfördes en workshop ”Ales stenar” följt av kickoff torsdagen
den 2 juni i Saluhallens utmärkta lokaler. Två hemliga entusiasmerande gäster Gunlis Ardevall
och Mikael Neumann förhöjde kvällen med härliga sångarrangemang. Tack till May Saethre
och Stefan Andersson för en väl planerad och genomförd workshop med efterföljande kickoff!
Genomförandet av konserten i ringen av Ales stenar samlade en rekordpublik och blev en
”Magisk afton – Mellan Himmel och Hav” som avslutades med uruppförandet av Stefano
Olceses arrangemang ”Mellan Hav och Himmel” skrivet för oss.
Sommarlov!
Höststart med full fokus på konsert i S:ta Maria kyrka söndagen den 23 oktober. Inte heller
denna aktivitet gav Ystad kommun bidrag till utan vi fick själva ta alla kostnaderna! Fortfarande
pågick hänsynslös rysk krigföring i Ukraina och vi valde att även denna konsert skulle samla in
medel men denna gång till det 80-tal som tvingats fly kriget och hamnat i Ystad. Ett femtontal
av dem närvarade under konserten och en ung flicka, Maiia Matling, deltog med pianospel.
Den talrika publiken uppmanades Swisha bidrag till stöd för den lokala gruppen och 13 665 kr
samlades in plus kontanter till summan 15 000 kr. Ole Böttern genomför vandringar och Pia
Grahn ger svensklektioner. Varmt tack till er båda! Kläder håller på att samlas in för fördelning.
Manskören gav redan lördagen den 1 oktober en minikonsert vid Lv4 80-års-jubileum på
MilMus. Återkopplingen från publiken var ”en mycket uppskattad och variationsrik konsert”.
Manskören gav ytterligare en minikonsert tisdagen den 1 november då det på dagen var 125-år
sedan regementsområdet invigdes. Firandet innehöll brassensemblen Skånska
Dragonregementets Musikkår och talare för de fyra epokerna fram till nerläggningen den 31
december 1997. Kommunen bidrog med information om kulturen idag och framåt. Som
avslutning sjöng manskören. Tyvärr bidrog kommunen enbart med 50% av kostnaderna!
Manskören gav en manlig Luciakonsert den 13 december i Cabinen och publiktillströmningen
blev så stor att två konserter fick arrangeras med totalt 92 i publiken. Stor uppskattning från
publiken för blandning av allvar och skoj med lite spex. ”Lucio” gestaltad av Thomas Nilsson
gav en oförglömlig version av ”Sway”! Arrangemanget beviljades inget bidrag från kommunen.
Musikalisk utveckling under 2022 – Kjell Edstrand:
Det gångna året 2022 har varit ett år fyllt av lekfulla konserter. Det var flera konserter som fick
generös uppskattning av publiken. Repetitionerna innebar ytterligare framsteg i lyssnandet
inom kören, något som vi ska fortsätta utveckla. Intonationen har blivit ännu bättre. Ibland har
vi varit få vid repetitionerna men när folk återvänt har de varit väl förberedda. Det vi behöver
jobba vidare med är inlärning utantill. Att brista ut i sång är att bära fram texterna.
Ales stenar blev magisk, minikonserterna på Milmus var mycket uppskattade. Många beröm
efter konserten i Mariakyrkan och Luciakonserten i Cabinen gav mersmak!

2021 i korthet

Årsmötet genomfördes den 17 februari via Zoom. Ulf Dagberg utsågs till HEDERSKASSÖR efter 20 års utmärkt kassörsarbete. Diplom och hyllning på Jubileumskonserten 21 november!

Styrelsen har under året bemannats av:
• Ordförande Emil Sjörup, omvald.
• Ledamot sekreterare Heléna Balksäter, mandatperiod ett år kvar.
• Ledamot Hans-Åke Nilsson, omvald två år.
• Ledamot Anders Julin, nyvald två år.
• Ledamot Barbro Fhager, fyllnadsvald ett år efter Karin Edmén
o Suppleant, nyvald adjungerad till styrelsen som kassör Karin Edmén.
o Suppleant, nyvald Ole Böttern, tillika kontaktperson Ystad kommun.
o Dirigent och musikalisk ledare Violeta Todorova.

Aktiviteter under 2021:
Om manskören skriver Sven W Nilsson: Manskören Harmonis 125:e år inleds. Det envisa Coronaviruset håller ett järngrepp om inte bara vårt land utan hela den övriga världen. Alla väntar på att vaccin ska komma. Det planeras för att vi skall kunna ha konserter. Men vi måste först kunna öva tillsammans på ett säkert och vanligt sätt.
Manskören tänker sätta igång övandet i början av februari, via Zoom. Det är fantastiskt så många bra sångare som tar sig på olika saker i kören. Jan Andersson hade ordnat med att Kjell Edstrand arrangerade om några Valborgssånger som Jan presenterade. Med Christer Löfgren vid rodret i Zoom, så presenterade de båda en fantastiskt välgjord övning tillsammans via Zoom och ”MuseScore”.
Om damkören skriver Helena Porsander: Under 2021, var förhoppningarna självklart att kören ska kunna börja träffas och sjunga som normalt och även kunna uppträda igen så småningom. När detta väl sker hoppas vi att alla hittar tillbaka igen, så att vi kan jobba vidare på den positiva utveckling vi hade innan pandemin slog till. Kören, som från starten har vuxit till ca 20 personer, har under åren utvecklats till att ha blivit både tonsäkrare, mer samspelta, fått ett mer omfattande register och en bättre samklang. Kören ökar ständigt sin repertoar och genrer och fortsätter att vandra på musikens väg.

Under våren blev alla vaccinerade men restriktioner för körsång låg ändå kvar.
Den 15 april meddelade FHM att körsång fick bedrivas med max 8 personer under 45 minuter åt gången och med två meters avstånd. Lancasterskolan ansågs inte lämplig utan Siriushusets stora matsal hyrdes och sångglädjen återkom.
Självklart blev det ingen sång till Valborg eller Nationaldagen. Ingen sång i ringen av Ales stenar. Men våren tillät oss att träffas utomhus och det blev ett antal härliga om än kylslagna sångstunder tillsammans. Vi testade även akustiken i innergården hos Per Helsas. Det blev terminsavslutning tidigt i juni och damkören tog sommarlov.
Men manskören fortsatte ett par veckor på MilMus med Ossian Edlund som ledare med hans arrangemang ”Old Man River” för bastuba och manskör och den anpassade titeln ”Ales stenar”. Växelspel mellan rytmer och tonomfång var en utmaning men samtidigt stimulerande!
Hösten kom och fortfarande gällde FHM 15 april restriktioner för körsång!?

Först en vecka in i september släppte FHM restriktionerna för körsång!
Och direkt en jubileumskonsert. Det var den ekonomiska föreningen Surbrunnsparken som den 11 september firade 125 år och gärna ville ha med oss i firandet. Äntligen ett konkret mål i närtid och med intensiv övning gavs ett lyckat framförande. Tobias Tjärdahl ackompanjerade på piano. Vår nestor Ulf Ingels fick blommor och publikens applåder när det tillkännagavs att han passerat de 90 åren – respekt!
Vår körledare Violeta föreslog och vi genomförde två Flashmob lördagen den 9 oktober för att fira Giuseppe Verdis födelsedag. Härlig publikrespons!
Nästa konsert var inplanerad redan den 24 oktober i Saluhallen. Det var den höstkonsert som var tänkt ges hösten 2020 och vår glädje över att äntligen få sjunga ”på riktigt” igen smittade av sig på publiken och flera framförde efteråt att detta var både överraskande och nytt! En bidragande orsak var vår nye virtuos och glädjespridare vid pianot Kjell Edstrand!
Därefter fullt fokus på den planerade jubileumskonserten den 21 november i ”The Bath House” på Fritiden Hotell & Konferens. Kjell Edstrand deltog åter både vid samövningarna och vid konserten. Hans-Åke Nilsson hade gjort ett stämningsfullt bildspel.
Skånska Dragonregementets musikkår flyttades från Kristianstad till Ystad 1896 – samma år som manskören började. Ossian Edlund hade med en septett ”återuppväckt” musikkåren och de bidrog med flera arrangemang.
För första gången på flera år tog vi betalt om än blygsamma 250 kr och för pensionärer jubileumspriset 125 kr – 172 betalande, utsålt! Och kostnaderna balanserades.

Söndagen den 5 december framförde vi 3-4 Flashmob med julsånger på Stora Östergatan och därefter blev det jullov och nästa Covidvåg med den smittsamma omikron-varianten.

Musikalisk utveckling under 2021 – Violeta Todorova:
Restriktionernas avståndsregler och antalsbegränsningar har musikalisk resulterat i att deltagande körsångares kunnande på stämmorna och självförtroende när vi övar LIVE har utvecklats rejält och körklangen har förbättrats. Erfarenheterna och varierande program under höstens tre konserter överträffade alla publikens förväntningar och spred glädje både hos oss och inte minst hos publiken!

2020 i korthet

Årsmötet genomfördes den 17 februari 2021 för första gången digitalt som en följd av pågående pandemi. Styrelsen har under året bemannats av:

 • Ordförande Emil Sjörup, omvald.
 • Vice ordförande Ole Böttern, mandatperiod ett år kvar, tillika kontaktperson Ystad kommun.
 • Hans-Åke Nilsson mandatperiod ett år kvar.
 • Sekreterare Karin Edmén, nyvald två år.
 • Ledamot Heléna Balksäter, nyvald två år.
 • Adjungerad till styrelsen som kassör Ulf Dagberg.
 • Adjungerade till styrelsen som dirigent och musikalisk ledare Violeta Todorova.
 • I styrelsearbetet har suppleanten Stefan Andersson flitigt deltagit.
 • Valberedningens sammankallande Bengt Ljungfelt har flitigt följt styrelsearbetet.

Antal medlemmar vid årets utgång var 47 varav 38 korister.

Föreningen kondolerade vid Agne Anderssons urnsättning den 5 juni i Löderups kyrka där Violeta med åtta man ur manskören placerade i en halvcirkel runt urnan jämte ett tänt ljus inledde med psalmen ”Härlig är jorden”. Sedan framfördes ett litet tal som följdes av ”Här är gudagott att vara” och ceremonin avslutades med att Violeta och koristerna placerade varsin röd ros vid urnan. Efter ceremonin till kyrkklockornas ringande fördes urnan av familjen till platsen för sista vilan.

Aktiviteter under 2020:
Året 2020 började normalt efter de inledande helgerna och vår terminsstart för gemensam sång blev den 21 januari. Violeta ledde oss genom repetitionerna för att förbereda oss för årets planerade konserter. Och sedan… den 10 mars genomfördes vad som skulle bli vår då sista fysiska körträff och vi påtalade vikten av omtanke och försiktighet mot det osynliga hotet, Coronavirus med sjukdomen Covid-19. Redan veckan efter ställdes våra träffar in och de ersattes av teoretiska hemuppgifter med efterföljande lösningar.

Månadsskiftet mars/april började vi träffas igen i den virtuella världen via videokonferenssystemet Zoom. Självklart inte som vanligt men att se varandra skänkte glädje och bröt till en del våra äldres isolering. Ystads Allehanda gjorde ett reportage om vår Zoom verksamhet.

Valborg tvingades av självklara skäl ställas in. Men våren tillät oss att träffas utomhus och valet föll på gräsmattan bakom Konstmuseet. Det blev ett antal härliga om än kylslagna sångstunder tillsammans.

Nationaldagen blev en videofilm på kommunens hemsida och vårt inslag stod sig mycket väl i ”konkurrensen”. Traditionen med vår publiksamlande konsert i solnedgången vid Ales stenar när det är sommarsolstånd fick på grund av FHM restriktioner med antal samlade personer ställas in. Det blev terminsavslutning och sommarlov.

Den planerade vårfesten som hade omvandlats till höst kick-off tvingades vi också ställa in. Hösten kom och vi kunde i alla fall träffas utomhus och sjunga tillsammans igen. När vädret blev kyligare kom även nya restriktioner speciellt för körsång. Vår lösning blev att träffas på MilMus där det jämfört med Lancasterskolan är högt i tak och utrymme för rejäla avstånd mellan stolarna. Först stämmovis, sedan körvis och därefter i två blandade halvkörer.

Den 27 september samlades de två halvorna för att provsjunga tillsammans i ”The Bath House” det stora konferensrummet på nyrenoverade Fritiden Hotell & Konferens. Salen tar 250 sittande och tanken var att om testet slog väl ut skulle höstens konsert ges där på första advent den 29 november. Salen medgav utan problem avstånd mellan alla korister och det kändes bra att sjunga tillsammans. Förhoppningarna att publikantalsrestriktionen skulle lindras kom dock på skam. Det blev ingen lindring det blev värre och styrelsebeslutet blev – ingen höstkonsert!

Smittspridningen förvärrades i samhället och restriktionerna skärptes ytterligare. Vi tvingades flytta till den virtuella världen i Zoom igen. Christer Löfgren gjorde ett jättearbete och förberedde och genomförde utbildning i hur du kommer åt våra enhetliga partitur, hur du lyssnar och hur du skriver ut. Och dessutom hur du enkelt kan skapa en mp3 ljudfil. De sista veckorna presenterade Violeta olika uppsjungningsövningar.

HARMONIKÖREN var med i Sveriges Körförbunds FB sida ”En kör varje dag” den 2 december. Bild från ”The Bath House” på Fritiden Hotell & Konferens och vårt framförande av ”Kö-sången”.

Kom ihåg – Sångarglädjen och den sociala samvaron även i en virtuell värld är det viktigaste!

Musikalisk utveckling under 2020 – Violeta Todorova:
Restriktionernas avståndsregler och antalsbegränsningar har musikalisk resulterat i att deltagande körsångares kunnande på stämmorna och självförtroende när vi övar LIVE har utvecklats rejält och körklangen har förbättrats. Erfarenheterna kommer att få betydelse när vi åter kan samlas.

2019 i korthet

Årsmötet genomfördes den 12 februari och med anledning av beslut om stadgeändringar genomfördes ett ”fullföljdsmöte” den 12 mars. Styrelsen har under året bemannats av:

Ordförande Emil Sjörup, nyvald av årsmötet.
Vice ordförande Ole Böttern, omvald, tillika kontaktperson Ystad kommun.
Sekreterare Tom Jönsson, mandatperiod ett år kvar.
Ledamöter Hans-Åke Nilsson omvald och Bengt Ljungfelt, nyvald av årsmötet.
Kassör Ulf Dagberg, omvald av årsmötet.
Adjungerade till styrelsen har varit dirigent och musikalisk ledare Violeta Todorova jämte efter fullföljdsmötet Karin Edmén och Karin Ehde representerande damkören. I styrelsearbetet har suppleanten Stefan Andersson och kassören Ulf Dagberg flitigt deltagit.

Utöver beslut om stadgeändringar togs beslut om att:

 • Tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram en modern grafisk profil jämte emblem
 • Införskaffa ett el-piano
 • Efter fullföljdsmötet den 12 mars utöka föreningen med en damkör – Via Musika
 • Delta i Föreningen Nordens 100-årsjubileum i ett samarrangemang med Præstø

Aktiviteter under 2019:

Den 30 april gav erfarenheter från en bra Valborgskonsert att till nästa år flytta bänkarna och därmed publiken närmare. FBC ljudanläggning fungerar för speaker och vårtalare.
Den 28 april genomförde vår damkör en välbesökt succéartad konsert den 28 april i Stora Köpinge kyrka. Gästartist var dragspelerskan Hristina Nestorov och ett tangodansande par. Kultur o Utbildning avslog vår ansökan om arrangemang/projektbidrag.
På Nationaldagen genomförde vår SATB kör jämte Tobias Tjärdahl på piano en konsert för den stora publiken på Stortorget och vi avslutade med ”Sverige” som inledde den ceremoniella delen. Damkören tilldelades en svensk fana och efter ceremonin bemannades ett marknadsstånd med uppgift att väcka intressen att bli medlem i såväl damkören som manskören.
Den 19 juni genomfördes den traditionsenliga konserten i ringen av Ale Stenar inför en väldigt stor publik. Nytt i år var vår SATB kör som gav utrymme för en annan variation av sånger och det kändes på publiken nästan som att vi hade behövt en längre konsert eller några extrasånger.
Den 1 september genomfördes vår medverkan i Fritidens dag men aktiviteten besöks inte av vår målgrupp och en oacceptabel akustik är inte en rekryterande miljö. Vi bör inte delta nästa år.
Den 18 september, 23 oktober och 27 november genomförde Event Ystad tre föreställningar på Ystads teater där vi i tidstypiska kläder deltog som Good Old Days kör med huvuduppgift engagera publiken i såväl dialog med konferencier som deltagande i allsången. Lovord och succé.
Den 24 september fick vi frågan om vi kunde delta med en gospelkör i SVT inspelning av ”Jakten på en mördare”. SVT levde inte upp till våra förväntningar och aktiviteten ströks.
Den 28 september planerades en invigningskonsert vid Sockerhusen – platsen där manskören på hösten 1896 i dåvarande Ystad Sockerbruk startade med sina sånger. Tyvärr blev det försening och uppskjuten invigning. Först en månad och sedan en månad till och aktiviteten genomfördes ej.
Den 29 september genomfördes en bussresa till Præstø för deltagande i Föreningen Nordens 100-årsjubileum. Konserten började planenlig kl. 16 med att HARMONIKÖREN framförde sina sånger. Och det blev en alldeles utmärkt konsert med mycket applåder och beröm efteråt. Därefter framförde Præstøkoret sina sånger. En duktig kör som sjöng en helt annan typ av repertoar och som därmed kompletterade vår på ett utmärkt sätt. Konserten avslutades med 3 gemensamma sånger och det är fantastiskt hur musik på mycket kort tid kan skapa en symbios, trots att både avstånd och språk normalt är stora barriärer.
Den 17 oktober genomfördes en invigningskonsert när Länsförsäkringar Skåne i Ystad invigde sina nya lokaler. Utrymmet medgav till slut att det endast fanns plats för en septett ur manskören och Violeta som förstärkte de olika momenten av invigningen. Konceptet kan återanvändas.
Den 24 november och 8 december genomfördes för andra året ett höstprojekt – i år med titeln ”World Music” och underrubriken ”En klimatsmart resa i tid och rum med HARMONIKÖREN”. Stiftelsen Sparbanken Syd och Kultur o Utbildning bidrog med projektmedel men beloppen medgav enbart två konserter jämfört med tre konserter under 2018. Båda konserterna blev riktigt bra med beröm och lovord från publiken. Men två erfarenheter är dels att 85-90 minuter är för lång konserttid trots den mycket uppskattade variationen och dels att det blev för många instrumentala inslag. Det är trots allt HARMONIKÖREN som ger konsert.
Den 30 november genomfördes aktiviteten Nyinflyttardagen där våra medlemmar spred kännedom om våra körer genom att prata med många nyinflyttade, dela ut nygjorda flyers och sjunga under lunchen. Utfallet av att värva nya medlemmar får bedömas när vårterminen startar.
Ystads kultur julkalender ställdes in och den planerade julkonserten den 15 december jämte sång den 23 december på Ljuskällan och liknande äldreboenden genomfördes ej.
Musikalisk utveckling under 2019 – Violeta Todorova:
Musikalisk har körerna när det gäller svårighetsnivå, nyanser, intonation och även genrer vuxit!
Vi bör fortsätta satsa på tre körens repertoar – TTBB, SSAA och SATB.
Det är inte lätt att få tidningen att skriva ens två rader. Men eftersom vi vill förändra körens image måste vi försöka använda bilder som berättar att vi har roligt och att vi sjunger en annorlunda repertoar än den som folk brukar tro att vi gör. Våra affischer bör även innehålla solisternas och dirigentens namn. Det ser proffsigare ut och det lockar en nyfiken publik till konserterna.

2018 i korthet

Årsmötet genomfördes den 20 mars med efterföljande konstituerande möte med roterande ordförande. Ledamöter har varit Ole Böttern, Tom Jönsson, Hans-Åke Nilsson och Emil Sjörup.
Adjungerad till styrelsen har varit dirigent och musikaliska ledaren Violeta Todorova.
I styrelsearbetet har suppleanterna Ulf Dagberg (kassör) och Per Mejyr flitigt deltagit.

På första styrelsemötet den 25 mars gjordes en uppföljning av årsmötet och i princip gjordes en preliminär övergripande årsplan. Inledningsvis utsågs Christer Löfgren som ansvarig för MuseScore. Ansvarig för Måndagsmejl utsågs Tom Jönsson och styrelsen beslutade ändra till ”fredagsmejl”. Styrelsen beslutade att höja arvodet till Violeta från 150 kr till 165 kr att gälla från och med den 1 januari 2018.

Till ansvarig för Valborgskonserten utsågs Ole Böttern med inriktning enbart manskören, på samma plats som tidigare och med ljudanlägning från JP-ljud. Hans-Åke Nilsson kontaktade kommunalrådet Kent Mårtensson som vårtalare. Konserten genomfördes enligt plan trots hotfulla moln på himlen. För sent inlämnad ansökan om verksamhetsbidrag under hösten 2017 kompenserades av ansökan om arrangemangsbidrag vilken kommunen godkände och kostnaderna för ljudanläggningen kunde täckas.

Till ansvarig för deltagandet på Nationaldagen utsågs Tom Jönsson med inriktningen SATB kör jämte Sven-Erik Erlö ca 20 min före ceremonistarten. Sånglistan och datum för samövningar beslutades och gradänger skulle ej användas. Konserten genomfördes enligt plan och efteråt bemannades körens marknadsstånd på gågatan.

Till ansvarig för Ale Stenar den 21 juni utsågs Hans-Åke Nilsson och dialog med Nordiska Asa-Samfundet om att med ett horn blåsa igång vår konsert. Musikutskottet skulle senast 22 maj presentera sånglistan. Styrelsen beslutade att avstå från ljudanläggning och dess kostnader. Konserten genomfördes i huvudsak enligt plan fast i enormt stark medvind men med väldigt många åskådare!

Till ansvarig Fritidens dag den 2 september utsågs Ole Böttern med inriktningen att kören startar 21 augusti och även den 28 augusti utan Violeta. Styrelsen uppdrog åt Ole Böttern att utarbeta ett innehåll för beslut på nästa styrelsemöte. På mötet den 28/8 beslutade kören att vi ska delta. Aktiviteten genomförd enligt plan.

Styrelsen diskuterade ett förslag om en gemensam Kultur- och sångresa till Bulgarien en vecka i oktober. Styrelsen beslutade att om deltagarantalet är minst ca 30 skall resan genomföras. Program och kostnad presenterades av Violeta och styrelsen beslutade att program samt kostnad omgående skulle skickas ut till båda körerna samt att alla som redan anmält sig preliminärt skulle bekräfta sitt deltagande till Ole Böttern. Arbetet fortskred under sommaren och allt gick enligt plan. Försenad bussupphämtning på Kastrup vid hemkomst kompenserades med ett avdrag på fakturan. Resan gav ett mindre överskott som deltagarna efter förfrågan valde att skänka som gåva.

Till ansvarig för Nyinflyttardagen den 1 december utsågs Tom Jönsson att i samarbete med Per Mejyr presentera ett förslag med inriktning marknadsföring och rekrytering. Förslaget fastställdes den 29 september och genomfördes i huvudsak enligt plan.

En projektidé presenterades med en pop/jazz inriktad konsert i S:t Maria kyrkan i slutet av november. Emil Sjörup utsågs till ansvarig och att utarbeta ett innehåll med inriktning SATB kör och Sven-Erik Erlö trio för beslut. Arbetsnamn ”Tonight We Are Young!” där musikval är fastställt av Violeta Todorova och Sven-Erik Erlö. MuseScore arbete skulle genomföras under sommaren. Kalendertid medgav 11 ordinarie körrepetitioner. Förberedande dialog med kommunen indikerade en önskan om aktiviteter i byarna och styrelsen beslutade på mötet den 20 augusti att genomföra tre konserter varav två i byarna. Gästsolist Petra Kvist med Monica Zetterlund tolkningar deltar gärna och finansieras av Musik i Syd. På efterföljande möte beslutar styrelsen att anskaffa vinrött kummerband jämte fluga och att varje sångare betalar 100 kr och resten balanseras genom bidrag från sponsorer. Kommunen godkände bidragsansökan och som gästsolist den 25 november ställde Hannah Svensson upp. Konserterna genomfördes enligt plan och uppskattande publik.

På andra styrelsemötet den 22 april diskuterades Musikutskott och utveckling av körens kvalitet. Målsättningen var att fastställa en handlingsplan för att under maj och juni månad genomföra en ambitionshöjning och utveckling av körmedlemmarnas sångteknik m.m. Tisdagarna skall ha fokus på helhet och samspelet med dirigenten. Styrelsen beslutade om ett extra möte den 27 april kl. 14 för att fastställa inriktning och ambitionsnivå. På det mötet beslutades dels att Violeta Todorova skall presentera en placeringskarta av sångarna dels under övningar och dels vid framförande i syfte att bättre sångare ger stöd till övriga. Dels beslutades att införa ”stämövningar” med start måndagen den 14 maj och växelvis tenorer respektive basar. Utvärderingen den 25 juni gav vid handen ett stort positiv påverkan på sångarna och körens kvalitet. Beslut fortsätt under hösten.
Uppföljning av arbetet och syftet med MuseScore resulterade i beslut att Ole Böttern i samarbete med Christer Löfgren bestämmer struktur och material inför höststarten. Uppföljning av STIM och dess administration resulterade i att styrelsen beslutade att Emil Sjörup övertog administrationen.
På frågan om hur får vi fler sångarbröder och ”timeout”-er att fortsätta i kören beslutades att ha ett särskilt möte den 20 augusti då även marknadsföring och hur söka bidrag skulle behandlas. Utfallet blev att – kvalitet, ordning och reda tillsammans med intressanta projekt attraherar. Och att vi ska självklart ska använda de fastställda datum och formulären. Marknadsföring är ett ständigt pågående arbete.
Mindre punkter som körledarens löpande uppdrag med pärmar, noter och kontakt respektive nya datalagens konsekvens för föreningen samt uteblivna sponsorbidrag avhandlades. Ett antal korta styrelseträffar under maj och juni i anslutning till repetitioner genomfördes.

På styrelsemötet den 20 augusti presenterades ett förslag med att inför höstprojektet börja med att genomföra en heldags workshop lördagen den 8 september med båda körerna och med Petra Kvist som ledare. Kostnaden täcks av externa medel via avtal med Musik i Syd och styrelsen beslutade att genomföra workshopen som genomfördes enligt plan med ett mycket positivt utfall!
Även ett förslag från Emil Sjörup med att etablera en projektgrupp som tillsammans med Ketty Lindström, Karin Holmström och Kerstin Saxell undersöker möjligheten att under vintern/våren starta en barn/ungdomskör inom HARMONIKÖREN. Den första rapporten indikerade ett antal svårigheter, dels antal körträffar per vecka, dels olika ”klingande” tonarter jmf samarbetet med blåsorkestern. Övervägandet att etablera en ”prova på” aktivitet under höstlovet bordlades. Nästa steg var dialog med estetiska programmet på gymnasiet och med ansvariga för Ungdomens hus aktiviteter. Dessa dialoger pågår och nuläget är inte direkt självklart positivt.

Styrelsen beslutade att ansöka om Kulturstöd – Årligt verksamhetsbidrag för 2019 och uppdrog åt Ole Böttern att lämna in den. Senare under hösten beviljades 15 000 kr och en uppmaning att söka bidrag för arrangemang eller projekt. Likaledes beslutade styrelsen att ansöka om Kulturstöd för höstkonserten ”Tonight We Are Young!” och uppdrog år Emil Sjörup att lämna in den. Den godkändes och efter genomfört projekt med tre konserters högre musikerarvoden beviljades ett utökat stöd.

På styrelsemötet den 29 september informerade Ole Böttern om Föreningen Norden och dess 100 års jubileum 2019 och deras önskan om vår medverkan i Prästö firande. Den historiska kopplingen är genom T.N.J. och orterna Prästö – Ekenäs – Ystad. Styrelsen uppdrog åt Ole Böttern att fortsätta med att ta fram ett underlag med svar på VAD, NÄR, VARFÖR och vem ”betalar”, extern och/eller intern finansiering. Föreningen Norden Prästö återkom den 2 november med deras begränsade bidragsmöjligheter. Styrelsen beslutade då att bordlägga frågan och uppdrog åt Ole Böttern att fortsätta dialogen jämte en information att det finns centrala fonder för Föreningen Norden Prästö att ansöka om medel.
Sju frågeställningar väcktes. En fråga om eventuell revidering av föreningens emblem. Frågan ställdes med anledning av att emblemet inte visar att det är HARMONIKÖREN emblemet gäller. Ett förslag där ordet YSTAD ersätts med ordet HARMONIKÖREN har presenterats. Den andra frågan gäller eventuell grafisk logotyp. Frågan ställdes med anledning av att eventuell ändring av emblem även borde finnas som en grafisk logotyp att användas på hemsidan, Facebook och på våra officiella dokument. Styrelsen beslutade bordlägga frågorna och förbereda underlag för ett årsmötesbeslut.

Emil Sjörup väckte frågan om intresse för en fest torsdagen den 29 november på MilMus. Tanken är att på tisdagen den 27 november utvärderar manskören konsert serien och på onsdagen den 28 november utvärderar damkören den. Tillsammans tackar vi varandra för projektinsatsen och tar avstamp för jul perioden. Levande musik och mat genom catering. Styrelsen beslutade enligt förslaget och uppdrog åt Emil att presentera ett konkret förslag inklusive finansieringsmodell. Förslaget blev: Offerter för catering resulterade i tre rätters meny à 200 kr som var och en betalar. Museet och musiken 50 kr per person som betalas gemensamt genom faktura. Styrelsen beslutade genomföra festen och 44 av 50 anmälda deltog.

På fråga från Hans-Åke Nilsson om körens deltagande i 2019 års julkalender i Ystad var styrelsen positiv till om det gick att koordinera med andra aktiviteter och föreslog lördagen den 1 december kl 14:00 direkt efter Nyinflyttardagen. Datumet visade sig upptaget och det blev lördagen den 15 december istället vilket styrelsen fastställde med SATB deltagande. Senare föreslog Emil Sjörup att samma program skulle återanvändas hos ICA Kvantum en timme senare och så beslutades. Deltagarna fick efteråt överraskande varsitt ICA presentkort.
Ulf Dagberg presenterade en fråga om samarbete från Svedala manskör. Enligt tidigare tradition med träffar kombinerade med samkväm och sång ställde sig styrelsen positiv till och uppdrog åt Ulf att ta kontakt med dem och återkomma med förslag. Gärna förstärkning till Valborg och Ale stenar.
Violeta lyfte frågan om december aktiviteter. Vem/var/vad ska vi göra för att få igång planeringen? Styrelsen beslutade bordlägga frågan och att diskutera under resan. Men det blev inte genomfört och diskussionen fortsatte på styrelsemötet 10 november. Då konstaterades dels att Hemvärnets musikkår spelar sin Julvesper den 12 december och vår dirigent är ianspråktagen med Lucia förberedelser i skolan. Majoriteten ansåg inte att aktiviteten på Ljuskällan var meningsfull. Vilka andra ställen skulle kunna vara intresserade. Fler äldreboenden? Barnavdelningen på sjukhuset? Styrelsen beslutade att i år avstå aktiviteter men initiera kvartalsvisa projekt- eller aktivitetsgrupper.

2017 års händelser

Konserter och andra aktiviteter under verksamhetsåret.
Vid Valborg 30 april framträdde kören kl. 12 på Stortorget med begränsat program samt sångare.
Därefter blev det framträdande kl. 18 vid Klostret tillsammans med Via Musika samt med Marie-Louise Wentzel som utmärkt talare.

På nationaldagen den 6 juni sjöng Manskören Harmoni på Stortorget tillsammans med Hemvärnets Musikkår.

Körens framträdande på Ale stenar vid sommarsolståndet den 21 juni genomfördes med god publiktillströmning. Publiken visade tydlig uppskattning av framträdandet och kören fick dagens ros i YA av publiken några dagar senare.

På föreningarnas dag den 2 september marknadsförde Manskören sig tillsammans med ytterligare 2 körer. Körerna flashmobbade genom att vid två tillfällen vandra och sjunga tillsammans längs hela Arenas övre plan. Mycket uppskattat.

Manskören samt Via Musika samt solister genomförde den 23 september en bejublad konsert med stående ovationer i en absolut fullsatt klosterkyrka.

Den 12 november framfördes samma program men i en något kortare version på Mariavalls kloster. Lokalen blev överfull med besökare. Stolar fick hämtas från alla håll. Även här blev konserten mycket uppskatta.

På Nyinflyttardagen den 25 november marknadsförde vi Manskören samt några sångare flashmobbade med sång från matsalen till aulan där alla samlades efteråt.

Den 14 december framträdde kören på Musikkårens julvesper tillsammans med Via Musika.

Den 17 december öppnade Manskören Harmoni tillsammans med Via Musika och Tomtens lucka nr 17 på gågatan och sjöng för och med barn och vuxna.

Årets framföranden avslutades den 23 december traditionellt på Ljuskällan.

Information och medlemsvärvning
Vi har under året fått två nya medlemmar, Christer Lövgren samt Lennart Palmén.
Lennart Nyman, vår mångåriga 1:a tenor uppvaktades på sin 90årsdag. Blev mycket uppskattat.
Lennarts sista officiella uppträdande blev på körens 120årsjubileet år 2016.
Kören sjöng på Stig Lindblads begravning i Skivarp den 20 oktober. Stig Lindblad var en mycket duktig 2a tenor, var med i kören sedan år 1991 och var en av dess äldsta medlemmar som sjöng i Manskören Harmoni under 26 år.

Höstfesten kombinerades med att Violeta firade att hon blivit svensk medborgare samt fyllt 50 år. Blev en uppsluppen fest med mycket sång och skratt.

År 2016 som gick och tack för mig.

Manskören Harmoni firade sitt 120-års jubileum ”For Ever Young” detta år 2016!

Jubileumsåret kom att innebära många nya spännande aktiviteter, såsom Julvesper i Mariakyrkan med Hemvärnets musikkår, förutom de traditionella konserter/framträdanden vid Valborg, Sveriges Nationaldag och Ale Stenar – sommarsolståndet.

I början av april åkte kören till Korsör och hade en gemensam konsert med Storabeltkören med efterföljande fest i typiskt danskt gemyt! Dagen efter deltog kören även i söndagens gudstjänst.

En månad senare kom Storabeltkören till Ystad , då körerna hade en gemensam konsert i Mariakyrkan och därefter fest. Storabeltkören sjöng på Svenska kyrkans gökotta vid Klostret. Konserterna i Korsör och Ystad blev mycket uppskattade och sången på gökottan var mycket stämningsfullt. Ja, detta gav inspiration till vidare samarbete!

Nästa höjdpunkt var Körfestivalen i Balchik, Bulgarien i början på juni. Detta blev en stor upplevelse för oss alla tillsammans med ett stort antal mycket duktiga körer från olika länder. Musiken och sången förenar verkligen!

Körens 30-års jubileum på Ale Stenar vid sommarsolståndet hölls i en magisk sommarafton med stor publiktillströmning.

Efter 1½ månads sommarlov var det dags för nya tag då Jubileumskonserten stod för dörren. Jubileumskonserten hölls i den vackra Teatern.
Ystads Teater som invigdes 1894 bildade en effektfull inramning när manskören Harmoni firade 120-års jubileum.
Jubileumsföreställningen inleddes med traditionell fyrstämmig manskörssång såsom Bellmans ”Käraste bröder, systrar och vänner.”
Konferencier var Nils-Gunnar Snygg som talade med teaterns eget spöke, som ville göra en audition till kören. Av detta blev intet! Första akten fortsatte med en kanon som hela salongen fick sjunga med i .
Två sångarbröder hade klätt ut sig till Haydn och Mozart och en nybildad ”dubbelkvartett” höjde stämningen rejält i salongen!
Sven-Eric Erlö med trio ackompanjerade och dagen till ära hade Sven-Eric gjort ett arrangemang till manskören av sången ”For ever young”. Den första delen avslutades med bulgariska sånger som framfördes av de bulgariska gästartisterna och kören.
I pausen spelade ”Kökstrion” i det vackra caféet, dvs. sångarbröder som brukar träna i någons kök!
Temat för andra akten var fest och champagne! Här fick publiken njuta av de två bulgariska gästartisterna Katerina och Alexander i fantastisk utstyrsel som framförde bl.a. Czardasfurstinnan och Glada Änkan. Sven-Eric ackompanjerade vår dirigent Violeta på flöjt ”Song of India”. En av sångarbröderna kan traktera en såg! Stig spelade ”Over the rainbow” till publikens förtjusning.
Kvällen avslutades med att manskören Harmoni tillsammans med två damkörer sjöng ”Conquest of Paradise” och Miranda tillsammans med två solister från kören sjöng ”Thank you for the music”
Kvällen till ära hade vår konferencier skrivit en ny text på de sista stroferna på Glada Änkan som passade denna speciella kväll. Alla på scenen och i salongen sjöng av hjärtans fröjd:
Sången ädla känslor föder, kläm nu i.
Stäm nu upp med våran kör i harmoni!
Sång och sångarglädjen det gör livet glatt.
Vi nu tackar er, och lyfter på vår hatt. – (här kom vår guldhatt fram).
Vilken magnifik avslutning!

Jag vill ännu en gång tacka alla för Jubileumskonsert som blev en succé. Det låg mycket arbete bakom detta framträdande och som Thomas Lantz skrev: ”Tack för en underhållande kväll. Ni överträffade förväntningarna.

Ja, då kändes det fullständigt rätt att avsluta mina 6 år som ordföranden i manskören Harmoni.

Tyvärr fick jag inte möjlighet att överlämna klubbor och ordförandenål till någon efterträdare på ordförandeposten, men en trio i styrelsen tar över ordförandeskapet i kören.

Jag vill avsluta mina härliga, händelserika och åren fulla av manskörssång med ETT STORT TACK och även EN STOR KRAM till er alla för de vackra orden, blommorna, jag blev hedersordförande för kören och inte minst för stående ovationer som jag fick i samband med att jag avgick som ordföranden!
Jag önskar manskören Harmoni LYCKA TILL och jag kommer numera att höra till åhörarskaran men också till manskören Harmonis fan-club!
Tack för dessa 6 år och kram/ Berit , avgående ordf.

2015 – Ett år fullt av sång och glädje men också sorg.

Vår äldste sångarbroder Bertil Risingers stämma tystnade för alltid och kören tog farväl av Bertil i Klosterkyrkan med sång och den brutna kamratkedjan runt kistan. Tack Bertil för alla dessa år du bidragit med så mycken sång och glädje. Då jag tittade framåt mot 2015 i 2014´s årskrönika skrev jag att året skulle innebära mycket sång och många utmaningar, vilket det också blev. Se bara som:

 • Flashmob på sta´n
 • Öppet hus på biografen Scala med en clown som inkastare – det gav verkligen mersmak
 • På Nationaldagen hade vi besök av KFUM-kören från Linköping. Det gav naturligtvis en gemensam konsert med efterföljande fest. 2017 är det vår tur att åka till Linköping och där sjunga tillsammans
 • Sång vid Ale Stenar. I år var det 30:e gången och Gunnar Persson, initiativtagare till denna tradition höll tal.
 • Koristkurs i egen regi – mycket uppskattat och det skall bli fler
 • Mariavall har en speciell plats i körens hjärta och det är en förmån att få sjunga i denna vackra byggnad
 • Ett samarbete har etablerats med Storabeltskören i Korsör, Danmark
 • Från och med 1 januari 2016 lämnade kören Skånska Sångarförbundet och gick istället med i Sveriges Körförbund

En viktig del i körarbetet är gemensamma fester. Tack Åke och Anette för sommar/höstfesten. Till julfesten hade en trio, dragspel, flöjt och bas, bildats. Tack Jan-Leo, Jan L och Stig för underhållningen. Ja, det var ett litet axplock av vad som hänt under 2015. Vill du läsa mer om manskören Harmoni har du vår hemsida att botanisera i! Till sist flera sångarbröder har anslutit sig till kören vilket ger inspiration, nytänkande och ännu mer sång! Alla ”gamla” och nya sångarbröder skall känna sig välkomna till gemenskapen i kören vänligen Berit Selander Andersson, ordföranden

2014 – Manskören Harmoni med många strängar på sin lyra!

Vilket händelserikt år! Under året har flera nya sångarbröder anslutit sig till kören, tack vare marknadsstånd på gågatan varje långlördag, en attraktiv hemsida och Faceboook som är välbesökt. Manskören Harmoni har under ledning av Violeta deltagit i många annorlunda utmaningar förutom de traditionella konserterna/framträdanden i kyrkor, vid Valborg, på Nationaldagen samt vid Ale Stenar. På Valborgsmäss sjöng kören på Stortorget tillsammans med andra körer under ledning av kulturchef Charlotta Blom Rudolf. Det blev mycket uppskattat- senare på kvällen sjöng kören vid Klostret som traditionen bjuder. Kören sjöng också för en ny åhörargrupp när vi var med i ”Skåne lyfter” vilket sedan gav att kören medverkade i Amigo Grande som kommer att sändas i barnkanalen april- maj. Terminen avslutades med sommarfest hos Nettan och Ole i Köpingebro. God mat och dryck som varvades med lek, sång och musik. Ännu ett stort tack från oss alla. Den stora händelsen för Harmonikören var ”Musikresan till Bulgarien”. Vilken upplevelse i musik, sång, kultur och historia!  Tack Violeta för att du gjorde det möjligt för oss att uppleva detta. Sedan att vi upptäckte att Violeta var en högt uppskattad musikprofil i Bulgarien gjorde oss mycket stolta att ha henne som dirigent för Manskören Harmoni. Du som vill läsa mer om Manskören Harmoni  – 2014 gå då in på vår hemsida; www.harmonikoren .se, där finner du allt som hänt under året i ord och bild! Det var året som gick och nu går vi fram emot nästa år 2015, som skall innehålla mycket sång och många utmaningar Vänligen Berit Selander Andersson, ordf.

2013 – på sångens vingar

Då har ännu ett år gott som blev ett händelserikt år! Med ny körledare och fler sångarbröder har Harmonikören fått ny energi! Året började med att vi annonserade om ny körledare. I annonsen skrev vi: ” Du skall naturligtvis älska körsång och med entusiasm och kreativitet leda kören under repetitioner och konserter” Vi fick två sökande. I början av februari fick Violeta Todorova uppdraget att bli Harmonikörens körledare. Violeta kommer från Bulgarien, är där utbildad musiklärare med musiklärarexamen.  Vilken körledare vi fick, det blev över allas förväntningar. I och med att Violeta fick uppdraget avslutades samarbetet mellan förre körledaren Madeleine B R och kören. Ulla A kvarstod som 2:e dirigent. Under året har Harmonikören haft olika framträdanden och den i HRF och Ystads församlingskrets blev lika uppskattat som vanligt. En sångarbroder hade släktträff och inbjöd sina sångarbröder att närvara samt stå för sången som var en del av hans livshistoria. Det blev en mycket varm och finstämd eftermiddag. Det traditionella firandet i Ystad, Valborgsmäss och Nationaldagen deltog Harmonikören i som vanligt. Det nya var att kören på Valborgsmäss stod kl.12 på Stortorget och sjöng vårsånger inför en stor publik. En mycket positiv upplevelse. Som jag skrev i 2012-års resumé att som ny ordförande i Skånska Sångarförbundet skall SSF´s jubileum naturligtvis firas på Ystads Teater. Så blev det också! Före jubileumskonserten hade vi två repetitionstillfällen i Hyllie församlingshem samt  gen.rep samma dag som konserten.  Att nästan 115 sångarbröder – det blev 105 – fick plats på scenen var tack vare en handfull sångarbröder från Harmonikören som lade ner ett stort jobb på att logostiken skulle fungera! Det blev en bejublad konsert med solist Tommy Juth, pianist Sven-Eric Erlö, basist Ulf Holmgren och konferencier Lars-Åke  Kristensson samt förbundsdirigenterna. Efteråt var det bankett på Surbrunn, Ystad. Tack vare sponsorer och mycket ideellt arbete gick konserten ekonomiskt ihop. TACK ALLA SÅNGARBRÖDER FÖR DENNA FANTASTISKA KVÄLL! Varje långlördag har kören ett stånd på gågatan, bemannat med sångarbröder, som informerade alla som var intresserade av att höra mer om Harmonikören. Sångarglädje innebär att man sjunger tillsammans vilket vi gjorde på Vårfesten i Ystad och vid Ale Stenar – sommarsolståndet  – med Svedala manskör. Innan sommarlovet utbredde sig hade kören med resp. blivit inbjudna till trädgårdsfest i Köpingebro. Det blev en härlig kväll med god mat och dryck och mycket sång. Hösten avslutades med konsert på Mariavall. En sällsam upplevelse  med stillhet och vänlighet i klostret, där kyrkorummet fylldes av sång. Som alltid sjöng Harmonikören in julen på Ljuskällan och tog därefter själva jullov för att samla sångarkrafter inför nästa år. Som det står på vår hemsida: ”Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång”! Vänligen Berit Selander Andersson, ordf.

2012 – på sångens vingar.

Mitt första år som ordförande i Harmonikören har blivit ett händelserikt år. Som jag sa´ när jag tackade för förtroendet att” det bästa resultatet får man genom samarbete”, och visst har det blivit så! Under vinter/vår har Harmonikören haft 2 konserter; Bromma kyrka och Tomelilla kyrka. Harmonikörens traditionella framträdande i HRF uppskattades som alltid även på Ystads församlingskretsens medlemsmöte. En sångarbroders stämma har tystnat. Harmonikören var med och tog farväl med sång och blommor. Samarbetet med Svedala manskör känns både inspirerande och trevligt. I år var Harmonikören inbjuden till Svedala där det bjöds på god mat, dryck och gemensam skönsång. Att sitta mitt bland män som sjunger av hjärtans fröjd är en sällsam upplevelse! De två traditionella firanden i Ystad, Valborgsmäss och Nationaldagen, deltog Harmonikören i. Det nya i år var att kören hade ett stånd vid Klosterkyrkan där kören presenterade sig under Nationaldagsfirandet.   Dessa två konserter hör till manskörernas historia och alla sångarbröder ser fram emot detta. Tänk er bara att få stämma upp i ” Sköna maj välkommen och/eller Vårvindar friska!” Inspirerad av den positiva respons vi fick av ståndet vid Klosterkyrkan tog styrelsen beslut om att ha ett stånd  på gågatan under  långlördagarna. Det gav resultat och flera nya sångarbröder kom till kören. Våra två dirigenter delade upp konserter/framträdanden under vinter/vår men sedan till hösten blev belastningen på vår 1:e dirigent Madeleine B R för stor och hon avsäger sig då uppdraget som 1:e dirigent. Då går stafettpinnen till vår 2:e dirigent Ulla A som tar sig an uppdraget med stor entusiasm och energi. Då jag blir vald detta år som ordföranden i Skånska Sångarförbundet kändes det naturligt att Skånska Sångarförbundets 115 år jubileum skulle firas på Ystads Teater. Koristkursen i Tygelsjö var ett första övningstillfälle på de sånger som skall sjungas påjubieet. Höstfest på Lancasterskolan bjöds på överraskande Thaimat, förutom dryck och naturligtvis sång. Den uppskattade traditionen att sjunga in julen för de äldre på Ljuskällan samt julkonsert i Bromma kyrka blev avslutningen för detta sångarår och som det står på Harmonikörens hemsida: ”Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång!” Vänligen Berit Selander Andersson, ordförande

Harmonikören och året 2011

2011 – Ännu ett år har gått! Ett år med förändringar. Efter 114 år av manligt styre blev jag ordförande, den första kvinnliga ordföranden i Harmonikören. Ett stort förtroende som jag fått av sångarbröderna samtidigt utmaningar och förväntningar. Det var med stor glädje jag mottog uppdraget och när jag tackade för förtroendet påpekade jag att: ”Visst kommer det att bli annorlunda, då män och kvinnor tänker/handlar olika, men det bästa resultatet får man genom samarbete. Under våren visade det sig att vår 1:e dirigent Madeleine hade svårt att leda/öva kören varje vecka och då ombads Ulla Andersson att komma in som 2:e dirigent. Det har visat sig vara ett klokt drag då dessa två dirigenter kompletterar varandra i att leda/öva kören. Att Ulla sedan har kunnat ställa upp med kort varsel har varit en stor fördel för mig. I midsommartid inbjöds kören till Madeleine och Mats´ bröllop vilket blev en höjdpunkt för kören som hedrade brudparet med skönsång. Under året har Harmonikören hållit 3 kyrkokonserter, Grönby-, Smedstorp- och Klosterkyrkan. I mitten av maj höll kören en körafton i Mariavalls kloster vilket uppskattades av nunnorna och kosterbesökarna. Som tack fick varje sångarbroder ett vackert ljus ifrån klostret och ett ”Välkommen åter”. Ystads kommun arragerade ”Mannens dag” – kampanj mot prostatacancer och ”Rosa lördag” – stöd för bröstcancerforskning, på Stortorget. Harmonikören deltog med stämsång. Samarbetet med Svedala manskör är en mycket givande och trevlig umgängesform. Vi inbjöd Svedala manskör till ”Vårruset” i Ystad. God mat och dryck och mycket sång. Sedan flera år tillbaka medverkar Svedala manskör i konsert vid sommarsolståndet vid Ale Stenar i Kåseberga. Ett magiskt ögonblick då manskören, som står inne i stenringen, sjunger under tiden som solen går ner i havet! Innan Harmonikören hade sommarlov deltog kören i en gemensam konsert på Sommarscen i Svedala .Förutom Svedala manskör och Harmonikören deltog Bjärnums-, Trelleborgs- och Köge manskör. Kvällen avslutades med mat och dryck och sång, sång sång! Det hör också till ordningen att Harmonikören framträder med vårsånger på HRF:s årsmöte. Under året har två sångarbröder gått ur tiden. Harmonikören var med och tog avsked med sång och blommor. Vad vore Valborgsmässoafton, med tal till våren, utan Ystads manskör, dvs Harmonikören? Absolut ingen feststämning. Kören sjöng in våren med traditionsbundna sånger, såsom ”Sköna maj välkommen, Vårvindar friska, Blommande sköna dalar m.fl. Likaså Nationaldagsfirandet utan manskör? Nytt detta år var att vi gick med i paraden från Hamngatan – Stortorget – Klostret innan konserten. Koristkursen i Hyllie var startskottet för träning inför Skånska Sångarförbundets julkonsert i Höganäs kyrka. Ca 160 sångarbröder från hela Skåne varav 10 från Harmonikören sjöng traditionella och nya julsånger under ledning av de tre förbundsdirigenterna. Det blev en stämningsfull och mäktig upplevelse för en fullsatt kyrka. Liksom tidigare år sjöng Harmonikören traditionsenligt in julen för de äldre på Ljuskällan. En mycket uppskattad tradition. Att sprida glädje – tröst – förnöjelse är Harmonikörens stora uppgift och som novisen säger ”Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång” Vänligen Berit Selander Andersson, ordföranden

Harmonikören och året 2010

Har präglats av en förnyelse av repertoaren. Det känns säkert att sjunga sin stämma i de välkända sångerna. Utmanande och spännande att pröva det nya. Körens kapacitet har utvecklats med nya såväl sakrala som profana sånger. Körens balans mellan stämmorna är fin och Madeleines känsla för framtoning och nyansering höjer kvalitén. Vi är förvisso en amatörmanskör men med erfarenhet och vilja som närmar sig proffs. Körmedlemmarnas närvaro vid tisdagsövningarna håller unika tal och det ger resultat. Kören är självsäker vid sina framträdanden och det smittar av sig i resonans hos publiken. Två nyårskonserter dels den 3 januari i S:t Nicolai kyrka, Simrishamn, och dels den traditionella trettondagskonserten i Tryde kyrka startade konsertåret. Båda konserterna hölls i välbesökta kyrkor. Stig Lindblad, vår andre tenor, överraskade med solonummer på såg med Madeleine Biderman ackompanjerande på piano. Ett uppskattat inslag i körens fram-trädande. Som tidigare år höll kören konsert inför HRF på kabinen i Folkets Park, Ystad. Fullsatt och en trevlig publik att sjunga inför. Så var det dags för vårsångerna vid Valborg. Sköna Maj, O hur härligt majsol ler, Vintern Ra och de andra välkända. Charlotta Blom Rudolf, ny och entusiastisk inom kommunen, ville förnya Valborgsfirandet med jättekör ute vid hamnen och tillika jättebål ute i vattnet. Harmonikören ställde givetvis upp, litet motvilligt i blandad kör. Det blev en jättekör som kämpade mot blåsten i hamnen. Kämpade gjorde också de som skulle tända bålet, men de förlorade mot blåsten och lyckades inte få fyr på brasan. Kanske var detta ett omen och en bekräftelse för oss som fortfarande tycker att körsång på Valborg självklart skall komma från en manskör. 2011 återgår vi till ordningen och Harmonikören sjunger in våren vid Klostret. Under Nationaldagsfirandet den 6 juni gav Harmonikören en eftermiddagskonsert vid Klostret. Sverige Fosterland och Sveriges Flagga ingick naturligtvis tillsammans med sommarlätta visor. Få skall glömma Lennart Nymans kraftfulla tenor i de fosterländska sångerna. De senaste åren har vi sjungit tillsammans med sångare ur Svedala Manskör vid Ales Stenar. Det är vid solnedgången under sommarsolståndet den 21 juni (den egentliga midsommaren) som de två manskörernas stämmor svävar ut över havet. Tala om stämning! Det är andra basarnas kördag. De har valt ” Sånger till kvinnan ” och det framför kören den 24 juli på Hamnkaféet i Ystad. En mysig eftermiddag som toppades med en ros till alla damer i publiken. Naturligtvis var sångerna en hyllning till kvinnan. Från Harmonikören deltog fyra sångare i Galakonserten vid Lunds Körfestival den 13 oktober. En skön och mäktig föreställning från Operans värld. Harmonikören är medlem i Skånska Sångarförbundet. Flera av Harmonikörens sångare deltog den 30 okt. i förbundets koristkurs i Hyllie under ledning av den inspirerande Sofia Eberhart.

Så var det dags för första basarnas konsert som stämman valt att hålla vid Hjärt och Lung föreningens möte på Kabinen i Ystad. Harmonikören bjöd på en bejublad kompott av Taube och Bellman i salig blandning med allsång i samma stil. En trivsam afton avslutades med en välsmakande Supé. Den 28 november underhöll kören julskyltningstittare med julsånger på gågatan i Ystad. Efteråt hölls i regi av Ebbe en trivsam julsupé för körmedlemmarna och deras respektive på restaurang. Den planerade traditionella adventskonserten i Klosterkyrkan, Ystad, blev inställd p.g.av snöstorm. Harmonikörens år avslutades med konsert för de äldreboende vid Ljuskällan i Ystad nyårsafton den 31 december. En värdig avslutning för en verksamhet som inte bara sprider glädje utan dessutom skänker glädje, en svårbeskrivlig glädje som infinner sig efter varje körövning. Sven-Lennart Skinnar Ordf.